Selasa, 7 Disember 2010

UNTUKMU SUFI HARAKI

ASSALAMUALAIKUM,kali ini penulis mahu berkongsi satu pengisian yang  cukup penting kepada manusia untuk menjadi hamba ALLAH yang bertaqwa,pejuang islam yang bergelar sufi,dan sufi menjadi haraki,mudahan-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini dapat  menjadi satu amalan yang yang menolong kita di padang mahsyar nanti,insyaALLAH.

TARBIYAH RUHIYAH:Sebelum membaca artikel ini, saudara perlu tahu;

1 ) Kedudukan tarbiyah ruhiyah di dalam Islam.
2 ) Matlamat dan tujuan utama penyucian hati.
3 ) Kaedah dan syarat penyucian hati.
4 ) Kewajiban melaksanakan program penyucian hati.


Muqaddimah:

Tarbiyah ruhiyah adalah satu proses pemeliharaan kesucian diri atau proses pengembalian... kesucian diri atau menambah sinaran cahaya kesucian dalam usaha mencapai kejayaan menuju Allah subhanahu wa taala.

Firman Allah taala yang bermaksud;

“ 7. Demi diri (nafs) manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya (dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya).

8. Serta mengilhamkannya (untuk mengenal) jalan yang membawanya kepada kejahatan, dan yang membawanya kepada ketaqwaan.

9. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya - yang sedia bersih - bertambah-tambah bersih (dengan iman dan amal kebajikan),

10. Dan sesungguhnya musnahlah orang yang menjadikan dirinya - yang sedia bersih - itu terbenam kebersihannya (dengan sebab kekotoran syirik dan maksiat).”
Surah al Syams: 7-10

Tarbiyah ruhiyah adalah asas kepada seluruh program tarbiyah Islamiyah. Ini kerana Islam mengajar dan mendefinisikan segala kebahagian manusia di dunia dan akhirat mestilah bermula daripada hati yang sejahtera daripada sebarang penyakit dan kecacatan.

Justeru kejayaan individu muslim dan gerakan Islam di dalam semua bidang adalah bergantung dan terikat dengan kesungguhan dan keutamaan yang diberikan kepada program ‘kembali kepada hati’ seperti yang diajar oleh al Rasul sallaLlahu alaihi wasallam. 

Visi Tarbiyah Ruhiyah:

Mencapai kejayaan dalam hidup menuju Allah subhanahu wa taala ( al-Muflihuun ).

Misi Tarbiyah Ruhiyah:

Menjadi hamba yang mampu melaksanakan perintah Allah subhanahu wa taala dan meninggalkan segala laranganNya ( al-Muttaqiin ) atau dengan kata lain menjadi hamba yang berupaya membina Islam di dalam diri, keluarga, masyarakat dan negara.


Matlamat:

Menggolongkan diri sebagai hamba yang hampir dengan Allah subhanahu wa taala (al-Muqarrabiin) bagi memperolehi apa yang diingini dan mendapat perlindungan hakiki daripadaNya.

Objektif:

A ) Memindahkan nafsu yang kotor ( bergelumang dengan syahwat atau keinginan selain Allah ) agar menjadi jernih ( suci ikhlas hanya kepada Allah ).
B ) Mengubah cara berfikir tidak syar ‘ie menjadi syar’ie
C ) Menukar hati yang kufur, munafik, fasik dan keras menjadi sejahtera dan tenang.

Kaedah Tarbiyah Ruhiyah:

Oleh kerana permasalahan ruh adalah rahsia Allah, maka pembinaannya mestilah sepenuhnya bergantung kepada petunjuk daripadaNya melalui pengajaran RasuluLlah sallaLlahu alaihi wasallam. Justeru penyucian jiwa dengan kaedah yang tidak digali daripada al Quran dan al sunnah adalah tertolak dan akan membawa kepada kesesatan yang nyata.

Usaha pemindahan, perubahan dan penukaran tersebut tidak akan berlaku melainkan mestilah melalui kaedah mujahadah, sebagaimana penegasan Allah subhanahu wa taala dalam firmanNya yang bermaksud;

“69. Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak ugama kami, Sesungguhnya Kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan Kami dan Sesungguhnya (pertolongan dan bantuan) Allah adalah berserta orang-orang Yang berusaha membaiki amalannya.”
Surah al Ankabut;69

Mujahadah adalah wasilah untuk mendapat penyuluh hati menuju Allah dan hidayah yang merupakan permulaan ( muqaddimah ) bagi memperolehi sifat taqwa.

Kedua - duanya iaitu mujahadah dan hidayah tidak akan sempurna melainkan dengan persetujuan ( taufiq ) dan pertolongan (inayah) Allah subhanahu wa taala.

Peringkat Mujahadah:

A ) Penyucian daripada kufur dan syirik

Penyucian daripada kufur dan syirik dengan iman dan tauhid serta pengakuan bahawa nabi Muhammad sallaLlahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Bagi meningkatkan iman hendaklah sentiasa menambah ilmu dan mempertingkatkan zikir ( dua rukun perjalanan menuju Allah ).

o untuk meningkatkan makrifat kepada Allah

o untuk meningkatkan rasa takut dan gerun kepada Allah (taqwa)

o untuk meningkatkan kesungguhan amal (mujahadah kedua) sehingga sanggup mengorbankan apa saja demi Allah swt.

B ) Penyucian daripada dosa - dosa

Penyucian daripada dosa - dosa dengan melaksanakan furudh al wakti ( kefardhuan semasa ) dan adab - adabnya serta meninggalkan muharramat wa makruhaat dan adab-adab waktu yang wajib ditunaikan.

C ) Melaksanakan ibadat – ibadat nawafil

Melaksanakan ibadat - ibadat nawafil bagi menambahkan lagi sinar cahaya kesucian menuju Allah subhanahu wa taala.

Rukun Mujahadah:

A ) al-Uzlah ( menyendiri )
Hukum asal uzlah adalah harus bagi mereka yang telah tertunai kewajipan semasa baginya. Tetapi sekiranya uzlah ini mampu memberi maslahah kepada diri seperti meningkat keimanan, menjauhkan daripada sesuatu yang haram dan mampu menguatkan diri bagi melaksanakan sesuatu kewajipan, maka hukumnya meningkat lebih daripada harus.

Uzlah boleh berlaku dalam dua keadaan samada dengan mengasingkan diri secara langsung beberapa ketika daripada orang ramai atau secara tidak langsung dengan mengasingkan jiwa sahaja beberapa ketika sedangkan diri tetap bersama masyarakat.

Bagi menyempurnakan mujahadah membina roh yang suci, asingkanlah diri beberapa ketika ( minit ) bertafakkur untuk bersama Allah swt.

B ) al-Shamt ( diam )
Sabda Rasulullah sallaLlahu alaihi wasallam yang bermaksud:
“Sekiranyalah kamu tidak mengotori hati - hati kamu dan kamu tidak berlebih - lebihan dalam percakapan kamu, nascaya kamu akan dapat mendengar apa yang aku dengar.”
Diriwayatkan oleh al Imam Ahmad.

Kerana itu, berdiam diri merupakan rukun mujahadah untuk menyuci roh dan membuang segala hijab - hijab di perjalanan menuju Allah taala.

Berdiam diri yang dimaksudkan di sini adalah daripada sesuatu yang tidak perlu. Adapun berkata – kata dalam hal yang fardhu atau wajib, maka tidak boleh berdiam diri darinya.

C ) al-Juu` ( berlapar )
Rasulullah sallaLlahu alaihi wasallam bersabda dengan maksudnya:
“Hendaklah kamu sentiasa murung ( sedih ). Sesungguhnya ia merupakan kunci pembuka hati. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah keadaan murung tersebut? Baginda bersabda: Hinakan ( letihkan ) diri kamu dengan berlapar dan mendahagakannya”
Riwayat al-Tabrani.

Bermujahadah dengan cara berlapar merupakan salah satu rukun yang ampuh untuk merawat hati dan menyegarkannya. Oleh kerana itu, berlaparlah untuk beberapa masa dalam sehari dan berpuasalah beberapa hari dalam sebulan ( 3 hari ).

D ) al-Sahar ( berjaga malam )
Tanpa penentuan masa tidurnya dengan terurus, seseorang muslim boleh mengabaikan banyak urusan penting dalam hidupnya, seperti solat Subuh berjemaah, beristighfar waktu sahur, berqiamullail dan tahajjud, solat isya` berjemaah, berwirid selepas Subuh, membaca al-Quran sebelum fajar dan banyak lagi akan terjejas akibat tidak terurusnya tidur seseorang manusia.

Agar urusan - urusan penting tersebut tidak terabai, seseorang muslim perlu menyusun tidurnya dan menetapkan sebahagian waktu malamnya untuk menunaikan urusan - urusan tersebut, supaya tidak tergolong daripada kalangan mereka yang rugi.

Kekuatan Yang Diperlukan Untuk Mujahadah

A ) Ilmu dan Zikir
Ilmu ketuhanan ( makrifat ) dengan membaca ayat - ayat keagongan dan kekuasaan Allah dalam al-Quran dan juga dengan bertafakkur terhadap ayat - ayat kauniyah yang terbentang di alam semesta dan meningkatkan zikruLlah untuk meresapkan keagongan kekuasaan Allah subhanahu wa taala ke dalam diri sehingga menjiwai dan merasai ma`iyatullah.


B ) Ilmu dan Ta`ammul
Ilmu syariah bersumberkan wahyu yang akan mengawal system nilai seseorang hamba dengan batasan ketuhanan tanpa sebarang campur aduk unsur2 luar yang bertentangan dengan ruh syariah tersebut (maqasid syariah) & Sentiasa meneliti (mentaammul) rahsia2 syariah bagi menepati setiap hukum untuk diperundangan atau dilaksanakan dengan penuh hikmah kebijaksanan.


C ) Ilmu dan Amal
Ilmu hal ehwal kesihatan hati ( sihat atau sakitnya ) dan mengetahui perkara - perkara yang menyihatkan hati dapat membantu peningkatan amal dalam diri bagi menyuburkan akhlak terpuji. Adapun mengetahui jenis - jenis penyakit hati boleh membantu mendapatkan rawatan dan meninggalkan sesuatu amal buruk menjadi perosak kepada keperibadian manusia.

PREPARE TO MAHSYAR ©Template Blogger Green by Dicas Blogger.

TOPO